MOP : KO MATI SANA !

Su 2 hari Tete masuk Rumah Sakit kena demam.  Sekarang Tete su sehat. Dokter bilang Tete su boleh minum kopi. Tete minta kopi sama...

SURAT UNTUK DIK MERIAM BELINA