NILAI UNTUK MASUK NERAKA

 
Ompay satu de meninggal, trus dia naik pada malaikat. Dia liat orang-orang yang su mati di adili, diliat apa masuk surga ato neraka. Omp...

SURAT UNTUK DIK MERIAM BELINA