ANAK CEREWET BAPA STRESS

Jon dengan dia pu Bapa ada duduk nonton TV, baru Jon ni ada ganas dia pu bapa karna tra kasi dia pu hadiah ulang tahun, kemarin. Begini dia ...

ORANG GILA MAIN CATUR

Pagi-pagi, di rumah sakit jiwa Abepura ni ada dua orang gila lagi duduk-duduk di teras barak. Terus satu orang gila ni ajak dia pu teman unt...

NAMA-NAMA JALAN

Bobi deng Dani dong dua lagi bahas masalah nama-nama jalan yang ada di kota Jayapura. Bobi : �Dani.. sa ni susah hafal jalan-jalan di Jayapu...

BOLA DAN RUMPUT GOLF

 
Satu hari begini, di sebuah lapangan golf, ada dua anak nama Bobi yang sekolah di SD dengan  Tinus yang su sekolah di SMP, dong lagi cerita-...

BERANGKAT KE SURGA

 
Waktu pelajaran agama begini ada ibu guru dia jelaskan tentang surga dan neraka, terus selesai jelaskan ibu tanya murid-murid. Ibu guru : &q...

SURAT UNTUK DIK MERIAM BELINA