Kapal Besar

Satu kali ada pace dua duduk baku melawan daerah masing-masing, sapa pu dearah yang paling pangaruh. Mulai dari bangunan-bangunan sampe ...

SURAT UNTUK DIK MERIAM BELINA